top of page
Vyhledat
  • Obrázek autorastudioprodelta

Okénko městských architektů

Pivovar Chýnov


Město Chýnov přistupuje k dochovaným budovám s velkým respektem. Záměrem je u těchto budov zachovat jejich historickou hodnotu, a to nejen stavebně konstrukční, ale také jejich symbolickou a funkční, významnou pro celý region.


Chýnov v současné době trpí absencí kvalitního komunitního prostoru, přednáškového či malého koncertního a výstavního sálu. Potřebná je také nová obřadní síň. V neuspokojivém stavu jsou také prostory současné městské knihovny.


Po úvahách proto město došlo k závěru, že by bylo možné všechny tyto funkční potřeby uspokojit citlivou konverzí zbylé části pivovaru při zachování její historické hodnoty.


V případě transformace zmíněných objektů na kulturní a komunitní centrum by mělo být počítáno i s malým gastro provozem a obnovou místní výroby piva v rámci minipivovaru, aby tak bylo navázáno na pivovarnickou tradici města. O tomto záměru dlouho uvažujeme a již jsme aktivně navázali kontakt s českomoravským svazem minipivovarů.


Budoucí konverze objektu tohoto rozsahu by měl mít přesah i do přilehlého veřejného prostoru, a stát se tak důstojným společenským těžištěm města a blízkého okolí.


Město si uvědomuje rozsah a finanční náročnost tohoto záměru, proto pracujeme na ucelené a srozumitelné koncepci etapizace celého projektu.


V současné době se ve spolupráci s Českou komorou architektů připravuje architektonická soutěž, která by měla být vyhlášena na jaře příštího roku.Revitalizace ulice Nádražní


Zlepšování veřejných prostor je jednou z priorit města, proto je v přípravě projekt na revitalizaci ulice Nádražní. Po celé trase od nádraží až ke Gabrielovu náměstí dojde v jednotlivých etapách k obnově chodníků, doplnění obrubníků, novému osazení zeleně, stromy a v neposlední řadě k doplnění vhodným mobiliářem.


Tento projekt ve finální fázi kultivuje hlavní osu města. Nádraží, jako jeden z hlavních vstupů do města, dostane zpět svoji důstojnost. Celý projekt bude realizován v jednotlivých etapách a první z nich započne již v průběhu příštího roku.Nová lávka v lokalitě Na Močítkách


Jedna z nejatraktivnějších lokalit Chýnovska, Na Močítkách, dostane nové pěší propojení přes Chýnovský potok.


Nové propojení v podobě suchého brodu bude další realizací příštího roku. Město si od nového objektu slibuje lepší zpřístupnění krásné lokality například pro starší generaci nebo pěší s kočárky.


Jelikož se tento nový suchý brod posune dále od viaduktu na pozemky patřící městu, dojde také k eliminaci oblíbené aktivity mládežníků, takzvané “házení kamenů z viaduktu na plechovou lávku”. Procházky tak budou i bezpečnější.Nový městský park pod sběrným dvorem.


Město bylo z urbanistického hlediska směrem k Panským polím pomyslně rozděleno na dvě části. Příčinou toho byla těžko přístupná rokle pod sběrným dvorem, která rozdělovala původní rostlou zástavbu Chýnova a potenciální novou zástavbu v lokalitě na Panských polích dle platného územního plánu. Město se jednotlivými kroky snaží tyto dvě odloučené části spojit do jednoho funkčního celku. Spojnicí bude nový městský park.


Několik kroků již vedlo k přípravě budoucího parku. Těmi jsou například přívod vody z Podhradského rybníka do záchytné nádrže pod Panskými poli, aby se docílilo většího průtoku vody a odstranění zápachu. Dále došlo k vykácení nežádoucích náletů v okolí této nádrže a přilehlé rokle. Došlo také k terénním úpravám a navážce, která spojila obě části.


Město také využilo dotačního titulu na revitalizaci a odbahnění záchytné vodní nádrže, která bude součástí plánovaného parku.


Z kraje příštího roku dojde na současné zavážce k doplnění vrstvou ornice a ke krajinným úpravám. Sazebnímu plánu a celkové podobě nového parku se již v současné době věnují krajinářští architekti z ateliéru MED.


V příštím roce bude také realizováno prodloužení komunikace Ludvíka Zatěrandy a kompletační povrchové úpravy v lokalitě na Panských polích, na které bude město žádat o dotační titul. Těmito projekty se citelně zlepší přístup do celého území. Bude tak mnohem pohodlnější se dostat z lokality na Panských polích do školy či školky.


Pojďme propojit parkem “starý” a “nový” Chýnov do jednoho funkčního celku!Zahrada za Kulturním domem


Naproti budově Kulturního domu úspěšně probíhá realizace nových městských bytů. V návaznosti na tento projekt dochází zároveň k přemístění dvou garáží, které se posouvají o několik metrů dále. Důvody tohoto přemístění jsou dva.. Dostatečně prosvětlit nové městské byty a současně otevřít zahradu za Kulturním domem, která skýtá pro město velký potenciál v samotném centru. Tento prostor byl v době minulé velmi zanedbaný a proto jsme se rozhodli ho kultivovat a přeměnit.


Po dokončení městských bytů dojde k úpravě této zahrady, která nám v budoucnu nabízí různé možnosti využití, například pro tak potřebné dětské hřiště v centru města a odpočinkový prostor odkloněný od těžké dopravy. Zahrada by také mohla nabídnout pergolu s grilem pro pořádání komunitních akcí.


Tento rok byla také vedena jednání s majiteli vedlejších pozemků o možném pěším propojení do ulice Za školkou, které by spojilo náměstí s mateřskou školkou nebo novým městským parkem. Zatím se však nepodařilo dojít ke shodě v tomto záměru.Alej, Alej..


Město přichází s myšlenkou vytvoření stromové aleje v krajině, která by vedla z lokality Na Skalici až k lomu u Chýnovských jeskyní. Nové stromořadí by tak kopírovalo historickou trasu úzkokolejky k Pacově hoře a bylo by doplněno o naučnou infografiku historie této trasy a činností s ní spojené.


Dále již běží přípravy a jednání k prodloužení pěšího propojení do Velmovic podél silnice směrem na Mašovice, která by měla být v budoucnu též lemována alejí.Mateřská škola má nový plot


Dalším ze záměrů, který se podařilo realizovat je výstavba nového plotu mateřské školy. Nový bezpečný plot je první vlaštovkou úprav areálu MŠ. Dále jsou v plánu estetické a bezpečnostní úpravám na zahradě. Příkladem je výsadba nových stromů nebo bezpečnější herní prvky a mobiliář.Vánoční osvětlení


Na podzim tohoto roku bylo investováno do zkvalitnění a znatelného rozšíření vánočního osvětlení, které bylo instalováno ve větší míře i do příměstských částí. Město chtělo tímto krokem přispět v této těžké době ke zlepšení nálady a přispění klidu v době adventní a Vánoční.

Chtěli bychom tímto poděkovat za mnoho pozitivních reakcí, kterých se nám na adresu vánočního osvětlení a výzdoby dostalo.


Ing. arch. David Hladík12 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page